Diskalkuli Ön Değerlendirme

Test Uygulama Yönergesi:
 Öğrencinin testi çözebilmesi için yeterli zamanının olduğundan emin olun. (Test süresi fazla zaman alabilir). Ayrıca test zamanını öğrencinin oyun veya eğlence vakitlerine lütfen denk getirmeyin!
 Testin yapıldığı mekânın uygun olduğundan emin olun. (Ortamda öğrencinin dikkatini dağıtıcı türden nesneler, kişiler vs. olmasın!)
 Testin başlangıç ve bitiş süresini kaydetmeyi unutmayın.
 Öğrencinin gözlemlenmesi açısından uygulayıcının da müsait olması gerektiğini unutmayın. (mesela cep telefonunuzu sessize alın!)
 Öğrencinin yardım taleplerini motivasyonunu olumsuz yönde etkilemeden geri çevirin! Ancak soruyu anlamamışsa cevabı vermeksizin izah ediniz!
 Çok fazla sıkıldığını hissederseniz çözmeye devam etmesi yönünde baskı uygulamayın. Ancak tüm soruları gözden geçirmesini, çözebileceği nitelikte soruların olabileceğini kendisine hatırlatın. Bununla beraber gerekirse ara verdirip kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz. Verilen arayı süre hesaplamasında dikkate alın.
 Test evrakı dışında öğrencinin kullandığı başka bir karalama kağıdı varsa lütfen muhafaza edin. Ayrıca test evrakı üzerinde yaptığı karalamaları silmemesini kendisine söyleyin!

http://www.diskalkulidernegi.org/wp-content/uploads/2019/02/DÖDT_1.Sınıf.pdf