DokunSay

DokunSay’la Etkinlik Örnekleri

Sayıların Öğretimine Yönelik Etkinlikler

DokunSay’la öğrenciler oyuk adedi kadar piyonları birer birer seslendirerek oyuklara yerleştirirler. Son konulan piyonla beraber toplamda kaç piyon olduğunu söylerler. Toplam piyon sayısının oyukların altındaki rakam ile ilişkisi belirtilerek, zamanla sayı- çokluk ilişkisi kavranması sağlanır. Böylece sayma ilkelerinden bire-bir ve kardinalite ilkelerinin öğretimi gerçekleştirildiği gibi geriye kalan sayma ilkelerine dair etkinlikler de gerçekleştirilebilir.

pembe5sıralı
Etkinlik: Oyuklar ile piyonların birebir eşleştirilmesi

Öğrenci piyonları oyuklara koyarken koyulan piyon sayısını seslendirmesi sabit sıra ilkesini, piyonları farklı nokta oyuklarından başlayarak oyuklara koymasıyla sıra-bağımsızlık ilkesini, farklı renklerde piyonları saymasıyla da soyutlama ilkesini öğrenme fırsatı bulabilecektir.

Dokunsay materyalleri ile çocukların aktif rol oynayacağı eğleneceği oyunlarda tasarlanabilir. Zira özellikle küçük yaş çocuklarında oyun, öğretimde büyük önem taşımaktadır. Sayıların kavranmasına yönelik ‘Bil bakalım ben kaçım?’ şeklinde basit bir oyun oynanabilir. Çocuklar sırasıyla rastgele bir tablet kaldırarak bir diğerine veya diğerlerine ‘bil bakalım ben kaçım?’ şeklinde sorabilirler. Benzer oyunlar ebeveyn ve öğretmenler tarafından tasarlanabilir.
DokunSay tabletlerinde sayı değeri kadar noktaların olması çocuğu anlamadan işlem yapmaya sevk edebilir. Bu nedenle oyukların altında yer alan sayıların takılıp çıkarılabilir özellikleri kullanılarak sayılar ile çoklukların eşleştirilmesine yönelik etkinliklerin düzenlenmesi oldukça önemlidir.

Pembe5
Etkinlik: Çokluklar ile sayıların eşleştirilmesi

Sayı Karşılaştırma Etkinlikleri
PembeAradakiSayı

DokunSay ile daha az, daha çok, en az ve en çok kavramlarının öğretimi gerçekleştirilebilir. Bir tablet üzerinde farklı renklerdeki piyonların oluşturdukları çoklukların karşılaştırılması, yine iki farklı tablet üzerindeki piyon çokluklarının karşılaştırılması yoluyla daha az veya daha çok kavramlarını öğretme ve pekiştirme etkinlikleri yapılabilir. Tablet sayısı üçe çıkarılarak en çok ve en az kavramları da öğretilebilir.Etkinlik: Hangisi daha az/çok

 Sayıları Sıralama Etkinlikleri

DokunSay tabletlerinin büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralamasını isteyerek öğrencinin sıralama kavramını pekiştirmesine de imkân verebiliriz. Yine sayıları doğru bir şekilde sıralamaya yönelik sırası karıştırılmış tabletleri çocukların yaş ve düzeyleri gözetilerek birden başlayarak beşe kadar veya ona kadar doğru bir şekilde sıralaması istenebilir.

YeşilTakım6-10
Etkinlik: Tabletleri sıralama

Araları boş bırakılmış bir grup sıralı tablet diziliminde boş bırakılan yerlere hangi tablet sayıların getirileceği sorulabilir. Bunlarla beraber verilen bir tabletin öncesi ve sonrasında gelecek olan sayıların bulunmasına yönelik etkinliklerle çocuklarda sayı hissinin geliştirilmesi katkı sunacaktır.

pembeboşluk
Etkinlik: Boş bırakılan yerlere gelecek olan sayıları bulma
Toplama İşlemi Etkinlikleri

Tabletler yanayana konularak toplama işlemi etkinlikleri yapılabileceği gibi yirmi beş oyuklu tablette aynı veya farklı renklerdeki piyonlar kullanılarak da farklı işlemler yapılabilir. Ayrıca beşten büyük tabletlerdeki oyuk grupları dolaylı olarak çocuklarda toplama işlem bilgisini sezgisel olarak desteklemektedir.

Şekilde görüldüğü üzere bir tablet üzerindeki oyuklar sayı değerinden küçük oyukların toplamı şeklinde sanbil yetisine uygun çokluklardan oluşturulmuştur. Bu tablet ile;

1)  Birinci tablette kaç oyuk var?

Yeşil7

2)  İkinci ikinci tablette kaç oyuk var?

Yeşil3

3)  Toplamda kaç oyuk var?

gibi sorularla büyük sayının küçük sayılardan toplama ya da üzerine sayma yoluyla elde edilebileceği gösterilmiş olur. Sabit sayılı tabletlerle yapılabilecek işlemler yapıldıktan sonra 25 oyuklu tablet kullanılarak toplamları daha büyük işlemler yapılabilir.

Çıkarma İşlemi Etkinlikleri

Geriye doğru sayma etkinlikleri ve iki çokluğun karşılaştırılmasına yönelik yapılan etkinlikler çıkarma işlemi için temel oluşturmaktadır. Örneğin karşılaştırılan sayılardan çok olanın ne kadar çok, az olanın ne kadar az olduğunun belirtilmesi çocuğun çıkarma işlem etkinliklerini çok daha kolay kavramasına katkı sunacaktır. Ayrıca toplama işleminde olduğu gibi yirmi beş oyuklu tablette piyonlar kullanılarak birçok çıkarma işlemi etkinliği düzenlenebilir.

Sarıçıkaırma

Etkinlik: Kaç tane mavi piyon var? Üç tanesini alırsam geriye kaç tane kalır?