Algısal Sanbil

Aşağıda verilen testi başlatarak saymadan anlık bilme (Sanbil) yetinizi test edebilirsiniz?

Yönerge: Çocuğunuzun mümkün olduğunca test sorularını doğru ve hızlı bir şekilde yanıtlamasını öneriniz. Ayrıca çocuğunuzu toplam nokta sayısını tek tek saymadan belirlemesi için yönlendiriniz.

Algısal Sanbil