Saymadan Anlık Bilme (Sanbil) Yetisi

Sayısal çekirdek bilgisinin bileşenlerinden biri olan tam sayma becerisi anlık görme ile en fazla dört olan nesne sayısını saymadan bilme yetisi olarak tanımlanan saymadan anında bilmeyi (sanbil), saymayı ve zihinden hesaplama yapmayı mümkün kılmaktadır.

Sanbil az sayıdaki nicel çoklukların sayısını (dört veya beş)  hızlı (40-100 ms) bir şekilde saymadan belirleme yetisi olarak tanımlanmaktadır. Sanbil yetisinin algısal ve kavramsal olmak üzere iki türünün var olduğunu belirtilmektedir. Algısal sanbilin, sanbilin orijinal tanımına daha yakın, matematiksel işlemleri kullanmaksızın bir sayıyı tanıma olarak ifade edilir. Örneğin bir çocuğun öğrenilmiş bir matematik bilgisi olmadan “üç nesneyi” algısal sanbil yetisiyle algılayabilmektedir. Kavramsal sanbilde dört veya beşten çok olan nesnelerin algısal sanbil kullanılarak sayısının belirlenmesi söz konusudur. Örneğin yedi noktadan oluşan bir çokluk, üç artı dört veya farklı kombinasyonlar kullanılarak hızlıca belirlenmektedir.

                                          Şekil: DokunSay sayı tabletleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir