Etiket arşivi: özel eğitim

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Diskalkuliyi (matematik öğrenme güçlüğü) matematiğe özgü güçlüklere sebep olan çeşitli durumları ifade etmek için kullanılan bir terim ve aritmetik becerileri edinme yetisini etkileyen bir durum olarak tanımlanmaktadır. Birçok farklı öğrenme güçlüğünden biri olan diskalkulinin, diğer adıyla matematik öğrenme güçlüğünün, en az disleksi kadar yaygın ve akademik beceriler açısından da bir o kadar önemli olmasına rağmen maalesef hem akademik camiada hem de toplumda hak ettiği önemi görmemektedir.

Toplumda diskalkuliye sahip öğrencilere yönelik yanlış ve basmakalıp  birçok düşünce mevcuttur. Bunlar arasında en yaygın olanları diskalkuliye sahip bireylerin zihinsel engelli bireyler ve düşük başarılı öğrencilerle karıştırılmasıdır. Halbuki diskalkuliye sahip bireyler yaşıtları kadar zekidirler. Bununla beraber bu bireyler basit matematiksel kavram ve becerilerin ediniminde (kavramada, hatırlamada ve aktarmada) zorluklar yaşamaktadırlar. Ayrıca diskalkuliye sahip bireyler düşük başarılı bireylerden de farklıdırlar. Zira diskalkuli beynin matematik edinim yetilerinde ortaya çıkan bir yetersizlik durumu yada bellek yetersizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan kalıcı bir durumdur.

Diskalkuliye sahip olan bireyler, tanı koyma ve müdahaleye yönelik yeterli araçların mevcut olmaması nedeniyle, akranlarıyla aynı sınıf ortamında aynı yöntemle eğitililmekte ve aynı matematiksel aktivitelere maruz kalmaktadırlar. Bu durum bireye başarı getirmediği gibi bireyi psikolojik açıdan çok daha içinden çıkılmaz durumlara sürüklemekte  ve meslek tercihinden tutun da günlük yaşam kalitesine kadar geniş bir yelpazede bireyin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.

toplumlar için vazgeçilmez olan eğitimde fırsat eşitliği ilkesi bireyin kişisel karakterine, cinsiyetine, ırkına, fiziksel ve ruhsal engellerine bakılmaksızın eğitim ve öğretim fırsatlarına erişimini taahhüt altına alır.
Burada eşitlik, her bir öğrencinin birebir aynı öğretimi almaları anlamına gelmez; bunun yerine tüm öğrencilerin başarı ve erişiminin sağlanması için gerekli olan makul ve uygun uyarlamaların yapılmasını gerektirir (NCTM
National Council of Teachers of Mathematics, 2000).

Bu bağlamda diskalkuliye sahip bireylerin erken yaşta tespit ve tanılanmasıyla beraber doğru ve uygun eğitsel müdahalelerle iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması oldukça önemlidir. 2017 yılında MEB tarafından başlatılan İYEP programı öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara yönelik bir müdahale programına dönüştürülebilir. Öğrenme güçlüklerine dair eğitim almış donanımlı sınıf öğretmenleri yetiştirilerek program ilkokul 2. sınıftan başlatılabilir.