Tanı Koyma Yötemleri

MÖG yaşayan bireylerin eğitim gidişatlarını iyileştirmek için etkili stratejiler geliştirmek bu bireylerin daha sonraki matematik başarılarını etkileyen erken niceliksel bilgi alanlarını belirlemeye (Geary, 2011) ve belirlenen alanlara yönelik ölçme araçlarının geliştirilmesine bağlıdır.

Şu ana kadar uygulanan diskalkuli tanı koyma yöntemleri incelendiğinde, bu yöntemlerin dört başlık altında ele alınabileceği görülebilir (Flanagan ve Alfonso, 2010; Michaelson, 2007). Bu yöntemlerin herbirini ilgili başlık altında detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.