Kontrol Listesi

Bu yöntemde, bireyler gözlemlenir ve MÖG belirtilerine göre hazırlanan kontrol listeleri kullanılarak bireyin diskalkuli olup olmadığına karar vermeye çalışılır. Ancak belli yaşlarda veya dönemlerde benzer özelliklerin ve belirtilerin diskalkuli olmayan çocuklarda da görülebilmesi ve hangi nedenden dolayı çocuğun matematikte düşük performans sergilediği yönünde yeterince veri sağlamaması sebebiyle bu yöntemin yetersiz olduğu söylenebilir. Bununla beraber bir ön değerlendirme niteliğinde kullanılması mümkündür.

   Yılmaz Mutlu tarafından geliştirilen ve aşağıda linki verilen Kontrol Listesi nde yer alan maddeler çeşitli kaynaklardan (Chinn, 2013; Emerson ve Babtie, 2014; Hannell, 2013) derlenmiştir (Ek-1).  Daha sonra bu belirtilerin varlığını test etmeye yönelik 1. ve 2. sınıf düzeyine uygun sorular uzman görüşleri çerçevesinde geliştirilmiştir (Ek-2).

Kaynak:  Yılmaz Mutlu-Doktora Tez Çalışması