TouchMath

Nokta belirleme tekniği olarak ta ifade edilen TouchMath temelde rakamın üzerine rakamın değeri kadar nokta veya nesne yerleştirilmesiyle geliştirilen bir matematik öğretim tekniğidir. Diğer bir ifadeyle sembol ve sembolün karşılık geldiği çokluğun eşleştirilerek, rakamların ve dört işlemin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

TouchMath
Touchmath ile Toplama İşlem Örneği