Weber Kesri

Yaklaşık sayma becerisinin tespitinde bir ölçüt olarak weber kesri kullanılmaktadır. Weber kesri birbirine sayıca yakın iki nesne topluluğunun birbirinden ayırt edebilme performansından hareketle ortaya çıkmış bir orandır (Dehaene, 2003; Holden ve diğerleri, 2011). Çoklukların karşılaştırılmasında hangisinin daha az veya daha çok olduğunu belirleyerek ayırt etme yetisi sayı duyarlılığı olarak isimlendirilmektedir. Yaşın ilerlemesi, alınan eğitim ve çevresel faktörler ile sayı duyarlılığının geliştiği belirlenmiştir (Halberda ve Feigenson, 2008). Bir yaşını tamamlamadan önce çocukta çokluk ayrımı/sayı duyarlılığının 1/2’den 2/3’e doğru gelişim gösterdiği rapor edilmektedir (Lipton ve Spelke, 2003).  3-4 yaşlarındaki çocukların 3/4 oranında olan çoklukları ayırt edebildiği (Lipton ve Spelke, 2003), yirmili yaşlarda bu oranın 7/8 (Piazza ve diğerleri, 2010) gibi bir değere düşebildiği tespit edilmiştir.