Yaklaşık Sayma Yetisi / Sayı Duyarlılığı

Yaklaşık sayma becerisi dörtten büyük çoklukların sayılarını tahmin etmede veya iki çokluk karşılaştırıldığında hangisinin daha çok veya daha az olduğunu belirlemede kullanılan bir beceridir. Çocukların doğumdan üç saat sonra bile çoklukları ayırt edebildikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenilmemiş yaklaşık sayma becerisindeki farklılıkların matematiksel başarıdaki farklılıklar ile ilişkili olduğu MÖG yaşayan bireylerin sayı duyarlılığının yaşıtları ile karşılaştırıldığında ileri derecede problemli olduğu yapılan tespitler arasındadır.

Çocuklarda farklı etkinlikler düzenlenerek bu beceri geliştirilebilir. Yapılacak etkinlikler çokluk adedi, uzunluğu, konum belirleme, ağırlık veya benzeri bir nesnenin matematiksel herhangi bir niteliğine yönelik olabilir. Küçük yaşlardaki çocuklar için adet üzerinden çoklukların karşılaştırılmasına yönelik etkinlikler yapılabilir. Ancak sayma yapmadan hızlı bir şekilde iki çokluğu karşılaştırmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca daha ileri yaşlar için doğrudan bir çokluğun sayısını belirleme veyahutta bir sayı doğrusu üzerinde bir Örneğin DokunSay sayı tabletlerinde

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir