Yönetim

Yönetim Kurulu

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı: Dr. Yılmaz MUTLU (Matematik Eğitimi)


Başkan Yardımcısı: Dr. Zekeriya ÇAM (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)


Sekreter: Dr. Ali Fuad YASUL ( Sınıf Eğitimci )


Sayman: Dr. Emir Feridun ÇALIŞKAN (Sınıf Eğitimci)


Yedek Üye: Öğr. Gör. İhsan SÖYLEMEZ
(Matematik Eğitimi)

Denetleme Kurulu

Başkan: Öğr. Gör. Yavuz KOŞAN (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)


Üye: Araş. Gör. Furkan ATMACA (Özel Eğitim)


Üye: Öğr.Gör. Yavuz Erdem AKKUŞCİ (Matematik Eğitim)